4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 19,809 6,84134.53
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 6,505 4,76973.31
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 9,308 6,56970.57
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 10,725 6,61261.65
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 15,436 11,99177.68
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 11,700 8,00568.42
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 13,834 8,32760.19
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,041 2,70266.86
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 7,999 6,13276.66
รวม99,35761,94862.35


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::