3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ (ทุกสิทธิ) ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (QOF)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,451 0.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 699 0.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 287 0.00
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 598 0.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 796 0.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,227 0.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 720 0.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 226 0.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 238 0.00
รวม6,24200.00


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::