2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 676 375.47
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 430 245.58
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 567 50.88
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 586 223.75
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 1,646 1066.44
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,129 1109.74
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 474 5511.60
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 305 82.62
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 424 266.13
รวม6,2373936.30


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::