2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 36,231 22,28561.51
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 10,832 10,06392.90
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 17,399 15,22987.53
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 19,768 18,37192.93
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 26,514 24,70193.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 20,214 18,69692.49
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 24,140 20,71885.82
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 6,738 6,23692.55
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 13,858 13,26495.71
รวม175,694149,56385.13


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::