1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 5,671 450.79
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 2,356 220.93
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 3,234 40.12
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 3,252 561.72
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 8,366 3163.78
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 6,294 2273.61
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,521 2148.49
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,265 151.19
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,915 1045.43
รวม34,8741,0032.88


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::