1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 42,487 26,74662.95
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 13,589 12,57492.53
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 20,022 17,63588.08
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 23,637 21,90092.65
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 32,823 30,87794.07
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 24,707 23,21393.95
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 29,694 25,84787.04
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 8,860 8,05390.89
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 17,229 16,63796.56
รวม213,048183,48286.12


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล ::