9. น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 184 1910.33
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 182 126.59
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 169 158.88
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 170 137.65
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 282 196.74
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 183 158.20
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 276 269.42
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 60 610.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 106 65.66
รวม1,6121318.13


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560