7. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 202,271 223,175110.33
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 118,160 63,93754.11
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 168,795 95,85456.79
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 168,788 117,55569.65
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 269,206 138,63351.50
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 166,109 164,88699.26
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 213,258 170,86280.12
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 40,500 45,311111.88
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 121,053 60,65250.10
รวม1,468,1401,080,86573.62


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560