6.การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) (QOF)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 19 842.11
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 12 433.33
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 31- 17-54.84
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 21 1361.90
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 29- 2-6.90
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 48- 8-16.67
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 79- 16-20.25
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 25- 8-32.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 66- 33-50.00
รวม330-59-17.88


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560