5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 4,449 2,22449.99
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 2,067 83040.15
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,673 57034.07
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,325 1,09246.97
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,648 1,14343.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,990 80026.76
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,519 1,19947.60
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 715 22831.89
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,700 62636.82
รวม21,0868,71241.32


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560