4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 21,467 4,82122.46
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 7,062 4,72766.94
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 9,672 5,91861.19
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 11,288 6,63858.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 15,824 11,39672.02
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 11,987 6,97358.17
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 14,737 5,98740.63
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,086 2,26655.46
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 8,601 4,49352.24
รวม104,72453,21950.82


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560