3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ (ทุกสิทธิ) ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (QOF)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,283 38930.32
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 823 27333.17
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 370 13335.95
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 636 25940.72
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 1,022 30730.04
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,624 21813.42
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 785 30038.22
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 235 6025.53
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 418 12730.38
รวม7,1962,06628.71


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560