2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 991 575.75
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 377 184.77
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 598 71.17
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 689 294.21
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 1,939 1919.85
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,218 1129.20
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 573 569.77
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 373 205.36
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 534 193.56
รวม7,2925096.98


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560