2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 38,702 24,83164.16
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 12,307 11,72895.30
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 17,726 16,69394.17
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 20,505 19,44794.84
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 27,298 26,12795.71
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 20,774 19,60494.37
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 25,992 23,72891.29
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 6,843 6,39493.44
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 15,185 13,21487.02
รวม185,332161,76687.28


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560