10.5 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้าเข้าถึงบริการรักษา


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 27 1970.37
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 10 770.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 6 350.00
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 48 4083.33
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 21 1047.62
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 5 360.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 10 990.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3 266.67
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 11 545.45
รวม1419869.50


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560