10.3 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 1,689 36921.85
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,495 25617.12
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,332 23517.64
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 1,531 35523.19
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,126 31114.63
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 1,434 27018.83
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1,703 28116.50
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 470 15532.98
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,015 23122.76
รวม12,7952,46319.25


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560