10.1 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 2,867 1,68958.91
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,732 1,49586.32
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 1,884 1,33270.70
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,117 1,53172.32
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 2,723 2,12678.08
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 2,067 1,43469.38
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 2,291 1,70374.33
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 787 47059.72
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,324 1,01576.66
รวม17,79212,79571.91


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560