1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 7,248 881.21
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 2,055 401.95
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 4,014 731.82
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,850 692.42
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 8,071 5606.94
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 5,084 1222.40
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,077 1103.57
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,531 161.05
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 1,408 473.34
รวม35,3381,1253.18


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560