1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 44,656 30,29467.84
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 14,841 14,37696.87
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 20,274 19,44495.91
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 24,227 22,95394.74
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 33,458 31,95195.50
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 24,929 23,78095.39
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 30,673 28,30592.28
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 8,951 8,42894.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 18,211 16,37189.90
รวม220,220195,90288.96


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560