เด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน_OPV5


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 822 63076.64
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 507 47092.70
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 576 52190.45
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 627 59094.10
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 783 73694.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 593 52488.36
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 665 59589.47
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 208 17483.65
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 395 30577.22
รวม5,1764,54587.81


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560