เด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน_OPV4


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 647 51279.13
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 35190.93
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 445 38887.19
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 465 40587.10
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 640 59893.44
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 494 43387.65
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 547 49790.86
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 196 16383.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 305 26486.56
รวม4,1253,61187.54


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560