เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_OPV3


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 53378.38
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 36093.26
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 36686.94
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 43290.38
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 60395.11
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 44389.31
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 49491.14
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 14988.17
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 29890.30
รวม4,1363,67888.93


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560