7. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี สิทธิ UC (ตัวชี้วัด กระทรวง)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 14,497 7,60652.47
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 5,337 2,86753.72
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 7,262 4,30559.28
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 8,447 4,58854.32
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 13,532 6,76950.02
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 10,024 4,16541.55
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 11,520 5,00343.43
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,385 2,01145.86
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,609 2,92744.29
รวม81,61340,24149.31


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560