6. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (กองทุน)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 11,384 6936.09
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,982 2,45049.18
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 6,357 4,64773.10
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,399 1,28717.39
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 12,467 3,74430.03
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 9,043 5,54761.34
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 9,931 4,52145.52
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,943 1,20430.54
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,199 2,92147.12
รวม71,70527,01437.67


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560