5. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 42311.25
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 1,27573.36
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 2,30785.60
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 1,84374.62
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 3,83787.32
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 1,54243.67
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 1,58841.18
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 83968.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 1,52764.51
รวม26,04215,18158.29


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560