4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 1,15830.80
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 1,25772.32
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 2,22782.63
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 1,86375.43
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 3,66583.41
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 1,47241.69
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 1,74045.12
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 87671.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 1,89179.89
รวม26,04216,14962.01


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560