3. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และหรือความดันโลหิตสูงสิทธิ UC ได้รับการคัดกรองค้นหา โรคไตเรื้อรัง (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 16,409 5,80235.36
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 5,783 4,22473.04
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 7,980 6,53181.84
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 9,013 4,27747.45
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 14,470 7,89854.58
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 10,562 6,81964.56
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 12,380 6,41151.79
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,524 3,08368.15
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,738 5,08475.45
รวม87,85950,12957.06


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560