29.อัตราผู้ป่วยเบาหวานไม่กลับมารับการรักษา


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,647 58115.93
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,708 1036.03
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,643 511.93
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,389 1235.15
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,254 1764.14
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,436 38211.12
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,740 54914.68
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,200 13911.58
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,263 763.36
รวม25,2802,1808.62


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560