28.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ครั้งในรอบปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,647 2,15259.01
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,708 1,48086.65
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,643 2,40691.03
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,389 2,07486.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,254 3,32578.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,436 2,69078.29
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,740 2,41764.63
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,200 98682.17
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,263 1,88883.43
รวม25,28019,41876.81


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560