27.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่กลับมารับการรักษา


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 11,196 2,76724.71
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,898 4749.68
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 6,272 4256.78
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,201 73310.18
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 12,167 1,55912.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 8,787 1,37215.61
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 9,657 1,76218.25
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,860 56914.74
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,034 68711.39
รวม70,07210,34814.77


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560