26.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ครั้งในรอบปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 11,196 4,96844.37
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,898 3,56272.72
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 6,272 5,06080.68
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,201 4,39160.98
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 12,167 8,06466.28
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 8,787 5,43461.84
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 9,657 5,26754.54
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,860 3,01378.06
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,034 4,35172.11
รวม70,07244,11062.95


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560