25.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 11,384 130.11
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 4,982 90.18
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 6,357 90.14
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 7,399 120.16
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 12,467 170.14
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 9,043 130.14
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 9,931 240.24
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 3,943 100.25
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 6,199 80.13
รวม71,7051150.16


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560