24.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ของผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 00.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 00.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 00.00
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 00.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 00.00
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 00.00
รวม26,04200.00


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560