23.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 20.05
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 20.12
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 00.00
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 10.04
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 120.27
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 00.00
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 00.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 10.08
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 00.00
รวม26,042180.07


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560