22. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น ในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 411.09
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 191.09
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 250.93
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 210.85
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 160.36
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 300.85
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 230.60
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 171.38
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 210.89
รวม26,0422130.82


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560