2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 79121.04
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 1,38079.40
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 1,98873.77
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 1,35854.98
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 1,34930.70
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 2,40568.11
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 2,00351.95
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 40833.14
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 1,07845.54
รวม26,04212,76049.00


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560