13. อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดี LDL < 100mg/DL


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 3589.52
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 79945.97
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 98336.47
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 68327.65
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 90420.57
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 1,60945.57
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 1,15930.06
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 41333.55
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 86036.33
รวม26,0427,76829.83


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560