12. อัตราผู้ป่วยเบาหวานตรวจสอบ albuminuria และได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 12 216.67
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 2 150.00
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 71 5171.83
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 126 5442.86
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 31 1754.84
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 74 3952.70
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 1 1100.00
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 203 10250.25
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 4 375.00
รวม52427051.53


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560