11. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ตัวชี้วัดกระทรวง)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 5,577 1,58928.49
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,887 60231.90
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,848 1,23043.19
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,995 1,05735.29
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,875 1,39228.55
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,922 1,47137.51
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 4,398 67915.44
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,394 55539.81
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,476 93437.72
รวม30,3729,50931.31


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560