1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจหาระดับ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,760 1,80447.98
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,738 1,37779.23
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,695 2,24583.30
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 2,470 1,07843.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 4,394 2,06346.95
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 3,531 2,22362.96
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,856 1,24532.29
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,231 77462.88
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,367 1,78775.50
รวม26,04214,59656.05


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560