เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_MMR1


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 43964.56
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 28373.32
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 31274.11
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 35574.27
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 50679.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 36272.98
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 39172.14
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 11467.46
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 25376.67
รวม4,1363,01572.90


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560