เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน_MMR2


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 699 56680.97
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 460 41389.78
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 487 39781.52
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 539 46786.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 670 59789.10
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 508 42884.25
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 565 48886.37
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 191 14776.96
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 325 25377.85
รวม4,4443,75684.52


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560