เด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน_JE


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 647 49376.20
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 36193.52
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 445 41292.58
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 465 42491.18
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 640 60494.38
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 494 43087.04
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 547 51694.33
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 196 17689.80
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 305 25984.92
รวม4,1253,67589.09


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560