เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน_JE


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 699 39456.37
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 460 37381.09
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 487 39080.08
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 539 45283.86
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 670 57786.12
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 508 36772.24
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 565 41573.45
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 191 12565.45
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 325 22067.69
รวม4,4443,31374.55


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560