เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_IPV


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 51375.44
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 35391.45
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 32978.15
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 43490.79
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 55988.17
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 39780.04
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 45784.32
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 13378.70
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 26379.70
รวม4,1363,43883.12


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560