ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 34,822 25,81074.12
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 12,097 11,75097.13
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 17,462 16,60195.07
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 19,898 19,23096.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 26,712 25,79796.57
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 20,153 19,28195.67
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 24,691 22,62391.62
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 6,434 6,19496.27
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 15,171 13,91891.74
รวม177,440161,20490.85


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560