เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_HBV1


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 67999.85
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 38198.70
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 40796.67
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 47398.95
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 63399.84
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 48898.39
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 53999.45
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 16497.04
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 32498.18
รวม4,1364,08898.84


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560