เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_DTP-HB3


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 52577.21
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 35993.01
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 36386.22
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 43490.79
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 60094.64
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 44188.91
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 49591.33
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 14988.17
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 29890.30
รวม4,1363,66488.59


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560