เด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน_DTP5


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 822 62876.40
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 507 47092.70
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 576 52190.45
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 627 58993.94
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 783 73794.13
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 593 52288.03
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 665 59389.17
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 208 17483.65
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 395 30276.46
รวม5,1764,53687.64


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560