เด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน_DTP4


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 647 51178.98
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 35190.93
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 445 38887.19
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 465 40687.31
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 640 59993.59
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 494 43588.06
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 547 49891.04
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 196 16383.16
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 305 26486.56
รวม4,1253,61587.64


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560